ელექტრონული ფოსტა
taurusbicycle@gmail.com
ტელეფონის ნომერი
+ 995 574 43 45 43
მისამართი
თბილისი-რუსთავის მაგისტრალი მე-20 კილომეტრი. საქართველო 0165